Kalendář aktivit

«    červenec 2020    »
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů – náš slib

Společnost Affidea se zavazuje respektovat Vaše práva podle zákonů na ochranu osobních údajů. Bezpečné uchovávání Vašich osobních a zdravotních údajů je pro nás velmi důležité. Naše Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty (dále jen “Oznámení”) obsahuje zásadní informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje při poskytování zdravotnických služeb. Žádáme vás, abyste si toto Oznámení přečetli, a byli tak informováni o tom, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

 V Oznámení můžete najít následující informace: (a) totožnost a kontaktní údaje správce údajů; (b) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů; (c) účel a právní základ pro zpracování; (d) zdroje vašich osobních údajů; (e) příjemci vašich osobních údajů; (f) dobu, po kterou budou vaše údaje uloženy; (g) vaše práva vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů; (h) mezinárodní přenosy údajů.

 

Ochrana osobních údajů – Vaše prohlášení a nepovinný souhlas

I. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Já, níže podepsaná/podepsaný, podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem obdržel(a) informaci o Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Affidea a jeho Příloze poskytující vysvětlení o tom, jak bude společnost Affidea zpracovávat mé osobní údaje za účelem provádění lékařské diagnostiky a/nebo poskytování lékařské péče. (plná verze oznámení je k dispozici na recepci a uvedena na webových stránkách)

II. Nepovinný souhlas (viz sekce  1.2-1.3.v Oznámení)

Já, níže podepsaná/podepsaný dávám zaškrtnutím každého z níže uvedených polí dobrovolný souhlas společnosti Affidea zpracovávat mé osobní údaje pro další účely. Jsem srozuměn(a) s tím, že pokud nedám můj souhlas ke zpracování osobních údajů uvedenému v některém z níže uvedených polí,  tato skutečnost nebude mít žádný vliv na zdravotnické služby poskytované mně společností Affidea. Zde zaškrtněte:

q Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou anonymizovány, aby je společnost Affidea mohla používat za účelem výzkumu a vývoje

q Souhlasím s tím, že moje diagnostické snímky budou uchovány do odvolání mého souhlasu

q Souhlasím s tím, aby společnost Affidea použila moje osobní údaje ke zlepšení svých služeb pomocí analýzy údajů

q Souhlasím s tím, že budu kontaktován/-a emailem pro marketingové účely

    Souhlasím s účastí na průzkumu spokojenosti společnosti Affidea v souvislosti s lékařskou službou, která mi byla poskytnuta

q osobní průzkum

q e-mail

q telefon

            Souhlasím s tím, že mě budete kontaktovat za účelem personalizovaného marketingu pomocí

q e-mailu

q SMS

q telefonu

Kterýkoli z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv odvolat emailem zaslaným na adresu:

DPO_CZ@affidea-cr.cz

Místo a datum: ______________________________________

Celé jméno pacienta tiskacím písmem: ______________________________

Podpis pacienta: _______________________________

Nemůže-li pacient učinit prohlášení a/nebo se podepsat sám za sebe, uveďte prosím důvod a identitu zástupce:

q dítě mladší 16 let

q dospělý vyžadující pomoc

q ostatní: ___________________________________________

Celé jméno zástupce tiskacím písmem: _______________________________

Podpis zástupce: ___________________________________

 

Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty

 

Společnost Affidea je poskytovatel zdravotnických služeb s vysokými etickými standardy. Název “Affidea” (“my” nebo “nám” nebo “naše”) se vztahuje k Affidea Česká republika, s.r.o., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1.  

 

1.     Právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů

Jsme zavázáni chránit a zpracovávat Vaše osobní údaje, a máme povinnost tak činit podle zákona. Naši lékaři podléhají profesní povinnosti zachovávat tajemství.

1.1.    Je pro nás nezbytné používat Vaše osobní a zdravotní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadovanou lékařskou službu.

Zpracování Vašich základních osobních údajů (např. jméno a kontaktní údaje) je nezbytné pro sjednání Vašeho termínu a pro poskytnutí potřebných lékařských služeb. Poskytování zdravotních služeb představuje právní základ pro zpracování Vašich základních osobních údajů.

Vaše zdravotní údaje zahrnují informace týkající se Vašeho zdraví (např. informace o požadované diagnóze/léčbě a naše lékařské posouzení). To, že Vám poskytujeme lékařskou diagnózu a/nebo léčbu tvoří náš právní základ pro zpracování Vašich zdravotních údajů. 

Pokud se ocitnete v extrémních nebo život ohrožujících podmínkách během přítomnosti na některé z našich klinik, použijeme Vaše zdravotní údaje, abychom Vám zachránili fyzické i duševní zdraví, a na základě ochrany Vašich životně důležitých zájmů.

1.2.   Neustále zlepšujeme naše služby.

Ve společnosti Affidea vždy hledáme lepší způsoby, jak poskytovat naše služby.

Pokud Vám nevadí, že Vás budeme po Vaší návštěvě kontaktovat, abychom získali zpětnou vazbu o Vaší zkušenosti, Vaše účast na průzkumu spokojenosti je dobrovolná a nebude mít vliv na naše služby. Pokud nebude mít námitek, přezkoumáme také Vaše použití našich služeb pomocí analýzy údajů, které jsme o Vás shromáždili, abychom mohli najít nové způsoby, jak naše služby zlepšit (například pohled na počet pacientů na jednom místě může vést k rozhodnutí otevřít nové zdravotní středisko). Děláme to v našem legitimním zájmu pochopit, co můžeme zlepšit.

1.3.   Můžete také dobrovolně souhlasit s následujícími dalšími přínosnými aktivitami společnosti Affidea, pokud chcete. Zaškrtnutím příslušného políčka ve „Vašem prohlášení o ochraně osobních údajů“ nám dobrovolně dáváte souhlas provést následující akce bez dalších nákladů.

A)    Uchování Vašich zdravotních záznamů do odvolání Vašeho souhlasu   

Vaše zdravotní informace jsou pro Vás nesmírně užitečné a tak, pokud budete souhlasit, bychom si je rádi ponechali, abychom Vám mohli poskytovat lepší dlouhodobou péči. Víme, jak je pro Vás obtížné najít starší lékařské zprávy a Víme také, jak užitečné jsou Vaše historické lékařské informace, když Vás chceme vyšetřit a/nebo poskytnout lékařskou péči. Pokud budete souhlasit, ponecháme si Vaše lékařské informace do odvolání Vašeho souhlasu (ve srovnání se zákonnou dobou uchování), takže budeme mít přístup k Vašim lékařským záznamům a budeme moci jasně vyhodnotit Váš budoucí zdravotní stav.  

B)     Anonymizace údajů pro zlepšení zdravotnických služeb  

Naše zdravotnické služby se neustále snažíme zlepšovat. Žádáme vás o podporu tím, že nám dovolíte anonymizovat kopii vašich osobních údajů a použít ji pro výzkum a vývoj. Anonymizace je způsob zpracování osobních údajů (nebo souboru osobních údajů), který trvale znemožní identifikaci osoby, ke které se tyto osobní údaje vztahují. Zůstáváte tak v anonymitě.

V oblasti výzkumu a vývoje hodláme spolupracovat s dalšími odborníky v oblasti lékařské péče a informačních technologií a máme v úmyslu s nimi tyto údaje sdílet (poté co budou plně a nenávratně anonymní). Vaše anonymizované údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu a nebudou obsahovat žádné osobní identifikační údaje.

C)    Kontaktujeme vás pro marketingové účely

Byli bychom rádi, abyste věděli o našich obecných lékařských službách a mohli mít užitek z našich propagačních akcí a lékařských služeb uzpůsobených pro Vás na míru. Pokud budete souhlasit, že Vás můžeme kontaktovat s personalizovaným marketingem, můžete také dostávat upozornění, že se blíží termín, kdy byste se měli znovu nechat vyšetřit.

Pokud později změníte názor, můžete svůj souhlas (své souhlasy) zrušit a nebude to mít žádný vliv na lékařskou péči, kterou Vám poskytujeme.

 

2.     Údaje, které zpracováváme

Během Vašeho vztahu se společností Affidea získáváme osobní údaje ze tří zdrojů: (1) od vás, (2) od ostatních a (3) z naší lékařské činnosti.

(1) Abychom Vám mohli poskytnout zdravotní péči, žádáme Vás o poskytnutí Vašich základních osobních údajů (zejména osobní identifikační údaje) a údajů o pojištění (údaje, které jsou potřebné k zaplacení našich služeb) a Vašich zdravotních údajů (zejména informace o Vašem zdravotním stavu). Pokud se rozhodnete předat nám k užívání Vaše předchozí snímky a lékařské zprávy, uložíme je a zpracujeme v našich systémech za účelem lékařské diagnostiky a/nebo léčby. Pokud dobrovolně poskytnete údaje o Vašich nejbližších příbuzných nebo rodině, použijeme tyto údaje pouze v případě, že se nám nepodaří vás kontaktovat nebo v krizové situaci.

(2) Od ostatních shromažďujeme osobní údaje v následujících případech:

a)  Pokud Vás na naši kliniku poslal poskytovatel lékařských služeb (odesílající lékař nebo nemocnice), poradíme se s touto osobou o Vašem zdravotním stavu a/nebo léčbě, pokud je to nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout ty nejvhodnější lékařské služby.

b)  Pokud Vám lékařskou diagnózu a/nebo léčbu, kterou vám poskytujeme, hradí zdravotní pojišťovna (ať už státní nebo soukromá), musíme, zkontrolovat vaše pojištění.

(3) Při poskytování Vaší lékařské diagnózy a/nebo léčebné péče o Vás vytváříme zdravotní údaje. Jako poskytovatel lékařských služeb je společnost Affidea ze zákona povinna pečlivě dokumentovat veškeré služby, které vám byly poskytnuty.

Další informace o údajích, které zpracováváme, naleznete v Příloze tohoto oznámení.

 

3.     Jak dlouho uchováváme Vaše údaje 

Společnost Affidea uchovává Vaše osobní údaje po dobu potřebnou k poskytování lékařských služeb a dodržování platných lékařských, daňových, účetních nebo jiných legislativních požadavků. Pokud naše zákonná povinnost uchovávat Vaše údaje skončí, tyto údaje vymažeme nebo anonymizujeme (jak je vysvětleno výše), pokud jste nám neudělili souhlas, že si Vaše záznamy smíme ponechat do odvolání Vašeho souhlasu. Společnost Affidea nebude Vaše údaje mazat či anonymizovat, pokud existuje alternativní právní základ pro jejich uchování, například oprávněný zájem společnosti Affidea na obranu proti reklamaci. V takovém případě Vás budeme kontaktovat.

Další informace o tom, jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje, naleznete v Příloze tohoto oznámení.

 

4.     S kým sdílíme Vaše osobní údaje

Během Vašeho vztahu se společností Affidea sdílíme Vaše osobní údaje se třemi různými typy příjemců: (1) s poskytovateli, kteří mají naše instrukce, (2) s nezávislými poskytovateli a (3) s lidmi, se kterými sdílíme Vaše údaje na Vaši žádost.

(1) Společnost Affidea využívá poskytovatele služeb (takzvané zpracovatele údajů), kteří nám pomáhají se zpracováním osobních informací, které získáváme a vytváříme (například prodejci lékařského a finančního softwaru a hardwaru, smluvní lékaři, poskytovatelé skladovacích prostor pro papírové dokumenty). Zpracovatelé údajů jednají jménem společnosti Affidea na základě našich písemných pokynů. Sdílíme pouze takové údaje, které jsou naprosto nezbytné.

(2) Se třetími stranami (tj. s příjemci nezávislými na nás) sdílíme Vaše osobní údaje v následujících případech:

a)    Pokud to vyžaduje zákon.

b)    Pokud musíme splnit své povinnosti s lékařem či pojišťovnou, se kterou máte smlouvu.

c)    Pokud to bude vyžadovat ochrana Vašeho života, budeme sdílet Vaše zdravotní údaje s ostatními zdravotníky.

Sdílíme pouze takové údaje, které jsou naprosto nezbytné.

(3) Můžete požádat o zaslání Vašich zdravotních údajů Vašemu odesílajícímu či praktickému lékaři. Pokud nás chcete požádat, abychom Vaše údaje s někým sdíleli, doporučujeme Vám nejprve zjistit jak a proč bude tato osoba zpracovávat Vaše osobní údaje. Zpracovatelské činnosti příjemců třetích stran jsou mimo naši kontrolu a odpovědnost. Pokud chcete, abychom Vaše zdravotní údaje sdíleli s jinými lékaři, obraťte se, prosím, na naše recepční ohledně dostupných prostředků pro takový přenos údajů.

Další informace ohledně příjemců Vašich osobních údajů naleznete v Příloze tohoto oznámení.

 

5.     Mezinárodní přenosy údajů

Může se stát, že je potřeba sdílet Vaše osobní údaje s příjemci mimo Evropu. Před přenosem Vašich údajů mimo Evropu jsou Vaše údaje chráněny, protože zajistíme, (1) že se na přijímající zemi vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise a(2) že jsou použita takzvaná Závazná korporátní pravidla (Binding Corporate Rules) nebo standardní smlouvy EU. Pokud bude potřeba přenést Vaše údaje do země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise, budeme Vás o takovém přenosu informovat předem.

Další informace o umístění Vašich osobních údajů naleznete v Příloze tohoto oznámení.

 

6.     Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je naší prioritou. Vaše osobní údaje ukládáme do bezpečí buď my, nebo naši pečlivě vybraní poskytovatelé služeb. Když naši poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše zdravotní údaje naším jménem, vyžadujeme vysokou úroveň zabezpečení.

Dbáme na to, aby byla zavedena velmi přísná bezpečnostní opatření, která chrání Vaše osobní údaje před ztrátou nebo zneužitím, stejně jako před neoprávněným přístupem nebo přenosem.

 

7.     Vaše práva

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů máte následující práva.

7.1.   Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že máte právo vědět, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které jsme zpracovali, a na poskytnutí informací o tom, co společnost Affidea s Vašimi osobními údaji dělá.

7.2.   Právo požadovat opravu svých osobních údajů. To znamená, že máte nárok nechat si své údaje opravit nebo doplnit, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

7.3.   Právo požadovat vymazání svých osobních údajů. To znamená, že máte nárok na vymazání svých osobních údajů za určitých okolností, kdy neexistuje žádný zákonný důvod pro pokračování jejich zpracování.

7.4.   Právo požadovat od nás omezení zpracování. To znamená, že můžete požádat o „zablokování“ zpracování svých osobních údajů. Vaše platná žádost bude znamenat, že nám bude dovoleno uchovávat vaše osobní údaje, ale nesmíme je nadále zpracovávat.

7.5.   Právo na přenositelnost osobních údajů. Umožňuje Vám přístup k Vašim osobním údajům a jejich opětovné použití pro Vaše vlastní účely v různých službách. Máte nárok na získání a přenesení elektronické kopie svých osobních údajů a můžete nás požádat, abychom ji poslali jinému správci.

Pokud chcete uplatnit svá práva nebo si přejete získat více informací o svých právech uvedených výše, kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje níže).

 

8.     Máte-li jakékoliv dotazy

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete získat další informace, kontaktujte, prosím, našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mail: DPO_CZ@affidea-cr.cz, poštovní adresa: Affidea Česká republika, s.r.o., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1). Nejste-li spokojeni s tím, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podat stížnost u dozorčího orgánu Úřad pro ochranu osobních údajů. Byli bychom však pochopitelně rádi, kdybyste jakékoliv problémy nejprve řešili s námi.                                                                                        

Příloha k Oznámení o ochraně osobních údajů

pro diagnostické zobrazování

 

Níže najdete další informace o tom, s kým sdílíme vaše údaje. Vaše údaje sdílíme s ostatními příjemci pouze v případě, kdy je to naprosto nezbytné.

 

Příjemci údajů jednající jménem (a pověřeni) společnosti Affidea

Odvětví

Sektor činnosti

Subsektor činnosti

Typ činnosti

Identita / Umístění příjemce

Zdravotnictví

Zdravotní pracovníci

Lékaři

Poskytování zdravotnických služeb

Zaměstnanci Affidea / ČR

Zdravotní pracovníci

Ostatní zdravotnický personál

Poskytování zdravotnických služeb

Zaměstnanci Affidea / ČR

Konzultanti

Radiologové

Poskytnutí druhého stanoviska, pokud je to nutné

v ČR nebo v rámci společností Affidea group, pokud je to nutné

Poskytovatelé služeb

Administrativa

Call centrum

Objednávání pacientů při zavolání do našeho call centra

-------

Provoz lékařské techniky

Údržba

Údržba lékařské techniky

Zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Marketing

Propagace

Informační zpravodaje

Posílání informačních zpravodajů, pokud jste souhlasili s naší marketingovou činností

Zaměstnanci Affidea / ČR

Správa databáze zákazníků

Uchovávání údajů

Uchovávání kontaktních informací o zákaznících, pokud jste souhlasili s naší marketingovou činností  

Zaměstnanci Affidea / ČR

Informační technologie

Elektronická komunikace

E-maily

Provoz a hosting e-mailových systémů

Zaměstnanci Affidea a zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Software pro administrativu

Software do call center

Uchovávání hlasových nahrávek hovorů

----------

Software pro administrativu

Provoz a hosting portálu pro pacienty

Online objednávání

Zaměstnanci Affidea a zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Lékařský software

Radiologický informační systém

Registrace pacientů, objednávání, vytvoření data vyšetření a vytvoření diagnózy, podpora fakturace, distribuce lékařských zpráv

Zaměstnanci Affidea a zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Systém uchovávání snímků a komunikace

Uchovávání diagnostických snímků

Zaměstnanci Affidea a zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Dodavatel finančního softwaru

Účetnictví

Fakturace nákladů na zdravotní péči

Zaměstnanci Affidea a zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Provoz

Provoz IT infrastruktury

Zajištění dostupnosti údajů

Zaměstnanci Affidea a zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Podpora

Uživatelská podpora

Zajištění dostupnosti systémů

Zaměstnanci Affidea

Systémová podpora

Údržba softwaru

Zaměstnanci Affidea

Uchovávání údajů

Zálohování údajů

Zabezpečení dostupnosti údajů

Zaměstnanci Affidea a zaměstnanec dodavatelské firmy, se kterou je podepsána smlouva o ochraně osobních dat

Bezpečnost

Sledování prostor

Provoz CCTV

Nahrávání videa

Zaměstnanci Affidea

 

Příjemci údajů třetích stran (jednající nezávisle na společnosti Affidea)

Odvětví

 

Sektor činnosti

Subsektor činnosti

Typ činnosti

Identita  příjemce

Zdravotní pojišťovny

Soukromé zdravotní pojištění

Financování

Potvrzení o pojištění

Všechny zdravotní pojišťovny v ČR

Státní zdravotní pojištění

Financování

Potvrzení o pojištění

VZP ČR

Provoz národní zdravotnické databáze

Skladování zdravotnických spisů financovaných  státní zdravotní pojišťovnou  

VZP ČR

Finanční instituce

Banky

Platby

Zpracování plateb kreditní nebo debetní kartou

CITI BANK

Soukromé zdravotnické fondy

Platby

Náhrada nákladů za zdravotní péči

Všechny zdravotní pojišťovny v ČR

Zdravotnictví

Veřejná lékařská správa

Národní lékařská organizace

Správa národních kvót, pokud jsou lékařské služby financovány veřejně

VZP ČR

Záchranná služba

-        

Převoz pacientů do nebo z našeho zdravotního střediska

Zaměstnanci Affidea nebo příslušné zařízení

Odesílající lékař / Zdravotnická organizace

-        

Doporučování pacientů na vyšetření

Odesílající lékař / Zdravotnická organizace

Organizace klinického výzkumu

Klinický výzkum

Požaduje a využívá výsledky klinických vyšetření, pokud se jej účastníte

Viz klinické studie

Veřejné orgány

Lékařské orgány, policie, atd.

-        

Provádění vyšetřování

Policie ČR

Pojištění

Pojištění služeb

-        

V případě vaší  reklamace, která se týká  našich lékařských služeb

WILLIS

Audit

Organizace zajišťující externí audit

-        

Přezkoumání norem kvality

DNV

Certifikovaný účetní

-        

Přezkoumání účetních knih

ERNST&YOUNG

Komunikace

Poštovní služby

-        

Doručování dopisů

Česká pošta

Telefonní služby

-        

Provoz a hosting telefonních systémů

T-mobile

 

Níže jsou k dispozici další informace o typech údajů, které zpracováváme pro různé účely (jak je uvedeno v sekci 1.1 – 1.3 v Oznámení) a jak dlouho tyto údaje uchováváme.

 

Zpracované osobní údaje

Účel našeho zpracování údajů

Typ osobních údajů

Příklady osobních údajů

Důvody ke zpracování

Doba uchování

Zdravotnické služby

Základní osobní údaje

Jméno, kód pojišťovny, telefonní číslo, adresa, emailová adresa

Objednávání termínů vyšetření, registrace, identifikace pacienta, udržování kontaktu s pacientem  

Ambulantní specialisté – 5 let

Radiodiagnostika – 10 let

Finanční údaje a údaje pojišťovny

Doklad o pojištění, údaje o kreditní kartě

Financování a platby

Ambulantní specialisté – 5 let

Radiodiagnostika – 10 let

Lékařské údaje

Recepty, lékařská historie, diagnóza

Bezpečnost pacientů, potvrzení správného lékařského postupu, diagnóza a plánování léčby

Ambulantní specialisté – 5 let

Radiodiagnostika – 10 let

Jiné osobní údaje

Identita odesílajícího / rodinného lékaře

Kontaktování dalšího odborného lékaře kvůli dalším zdravotním údajům k poskytnutí nejlepší péče

Ambulantní specialisté – 5 let

Radiodiagnostika – 10 let

Delší uchování vašich zdravotních záznamů na základě vašeho souhlasu

Dle Vašeho souhlasu

Do odvolání Va3eho souhlasu

Anonymizace vašich údajů pro zlepšení zdravotnických služeb

Anonymizované zdravotnické údaje

Diagnóza

Výzkum a vývoj

 

Žádné vaše identifikovatelné osobní údaje nejsou uchovány

Obecný marketing

Základní osobní údaje

Jméno, telefonní číslo, adresa, emailová adresa

Zasílání obecných propagačních informací pro vás

Po dobu uchování údajů dle Vašeho souhlasu

Marketing šitý na míru

Základní osobní údaje

Jméno, telefonní číslo, adresa, emailová adresa

Zasílání propagačních informacích šitých na míru pro vás

Po dobu uchování údajů dle Vašeho souhlasu

Lékařské údaje

Typ a datum vaší diagnostiky a/nebo léčby u společnosti Affidea